Audyt oprogramowania.

 

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z legalnością oprogramowania komputerowego zainstalowanego na Państwa komputerach, jak również z zarządzaniem sprzętem IT, proponujemy przeprowadzenie audytu informatycznego.

Pozwoli on uporządkować zasoby sprzętowo-produktowe, wskaże nieprawidłowości, pokaże również, w jaki sposób można w przyszłości sprawniej zarządzać sprzętem IT.

Używanie nielegalnego oprogramowania nie tylko narusza prawa autorskie, ale również ustawodawstwo podatkowe, wybrane artykuły z kodeksu karnego i wiele innych. Naruszenie praw autorskich jest osądzane zgodnie z kodeksem karnym, co wymaga specjalnej odpowiedzialności. Tak więc nie można oczekiwać, że jeśli nielegalne oprogramowanie zostanie znalezione w firmie, odpowiadać będzie sama firma. Ustawowy reprezentant firmy, zazwyczaj kierownik lub dyrektor zarządzający, jest odpowiedzialny za postępek firmy. Ustawowy reprezentant firmy będzie pierwszą przesłuchiwaną osobą podczas poszukiwania winnego. Następną osobą jest administrator sieci i dopiero na końcu użytkownik komputera, który zainstalował oprogramowanie. Grzywny za posiadanie nielegalnego oprogramowania mogą sięgać milionów złotych, a kary pozbawienia wolności nawet do pięciu lat.

Szczegółowe zapisy regulujące zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich zawarte są w Ustawach z dnia 6. czerwca 1997r. Kodeksu Karnego i z 4. czerwca 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.