ABI w szkole

W ramach propozycji “ABI w szkole” oferujemy pełne przejęcie obowiązków wynikających z zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, spoczywających na Dyrektorze Placówki. REPREZENTUJEMY i zabezpieczamy Dyrekcję przed negatywnymi skutkami ewentualnych kontroli GIODO, PIP, oraz kontroli z nadrzędnych Urzędów Miast/Gmin.

Dane osobowe i programy, które poddajemy rygorom ochrony:

• zbiór uczniów, dzienniki ocen, dane psychologiczneabi w szkole
• akta osobowe nauczycieli i pracowników administracji
• zbiór uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu
• zbiór najemców
• rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
• monitoring wizyjny
• SIO
• elektroniczny dziennik ucznia
• program kadrowy, płacowy i księgowy
• dziennik lekcyjny, program biblioteczny

Zakres wsparcia w ramach oferty „ABI w szkole”:

• reprezentujemy Dyrektora, jako stronę kontrolowaną podczas kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych i przeciwdziałamy ich negatywnym skutkom
• opracowujemy kompletną dokumentację w pełni zgodną z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (polityka, instrukcja, ewidencje)
• sprawujemy pieczę nad zgodnym z prawem sposobem przetwarzania danych osobowych: nauczycieli, uczniów, pracowników, najemców
• zapewniamy wsparcie prawne i merytoryczne we wszelkiej korespondencji dotyczącej danych osobowych (skargi, wyjaśnienia, korespondencja z GIODO, umowy powierzenia)
• dokonujemy rejestracji zbiorów w GIODO
• przydzielamy stałego specjalistę (zewnętrzny ABI) odpowiedzialnego za bieżące zabezpieczenie prawne i merytoryczne danych osobowych i sposobu ich przetwarzania
• szkolimy pracowników Placówki z zasad ochrony danych osobowych

Top