Polityka Prywatności

a. Poniższa polityka prywatności („Polityka Prywatności„) przedstawia naszą politykę w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, które gromadzimy poprzez naszą stronę internetową z adresem sts.podlaskie.pl („Strona Internetowa„), 

Dane osobowe to informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Ciebie jako osoby fizycznej („Dane Osobowe„). 

b. STS Elektronik Optimus SA Partner Stanisław Sakowicz, z siedzibą pod adresem: 15-399 Białystok; ul. Składowa 10, jest administratorem danych (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC, zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”); odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w związku ze Stronami (dalej „my„, „nas/nam/nami” i „nasz„).

c. Masz możliwość zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności klikając na link zatytułowany „Polityka Prywatności”, znajdujący w menu „O nas”. Będziemy wdzięczni za dokładne zapoznanie się z tą Polityką Prywatności.

d. Możesz przeglądać nasze Strony, dowiedzieć się ciekawych rzeczy odwiedzając je oraz udostępniać te treści innym osobom.  

a. Twoje Dane Osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy

Gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje o Tobie:

 • Nazwisko;
 • Imię;
 • Numer telefonu (w tym numer telefonu stacjonarnego i komórkowego);
 • Adres e-mail;

b. Prosimy, abyś nie przysyłał nam ani nie ujawniał żadnych Danych Wrażliwych na Stronach lub w powiązaniu z nimi, ani w inny sposób nie podawał nam takich danych.

“Dane wrażliwe” to Dane Osobowe związane z aspektami wrażliwymi, takimi jak poniższe:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • wyznanie lub inny światopogląd,
 • stan zdrowia,
 • dane o karalności,
 • członkostwo w związku zawodowym,
 • orientacja seksualna.

Gromadzimy Twoje Dane Osobowe w sposób następujący:  

 • Poprzez Strony: gromadzimy Dane Osobowe poprzez formularz kontaktowy.
 • Stosowanie cookies: gromadzimy Twoje Dane Osobowe, kiedy przeglądasz Strony. Gromadzenie i przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych z użyciem cookies zostało uregulowane w Polityce Cookies, z którą powinieneś się dokładnie zapoznać. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celu:  

Odpowiedź na Twoje wnioski / kontakty związane z administrowaniem

 • Wykorzystujemy dane do odpowiedzi na Twoje zapytania, wątpliwości i uwagi oraz w celu realizacji Twoich wniosków.

Podstawa prawna przetwarzania: Nasze uzasadnione interesy w odpowiedzi na Twoje zapytania.

Nie wykorzystujemy Twoich Danych Osobowych do dokonywania oceny i profilowania w sposób zautomatyzowany.

Twoje Dane Osobowe są ujawniane następującym odbiorcom:

nazwa.pl sp. z o.o., który świadczy usługi hostingowe.

Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się, i my nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie i praktyki w zakresie ochrony danych jakichkolwiek stron trzecich, w tym żadnej strony trzeciej prowadzącej dowolną stronę, do której link zawierają Strony. Umieszczenie na Stronach linku do innej strony nie implikuje rekomendacji strony, do której link zamieszczono z naszej strony.  

W szczególności prosimy pamiętać, że Strona mogą zawierać link do stron, na których prowadzony jest handel internetowy. Ta Polityka Prywatności nie reguluje jakichkolwiek stron z handlem internetowym, do których Strona może zawierać link. Wszystkie Dane Osobowe, które podajesz przez tego rodzaju stronę, będą podlegać polityce prywatności tej strony, a nie niniejszej Polityce Prywatności. Nie sprawujemy nadzoru, ani nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zgromadzonych przez taką stronę.

a. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych  

Masz prawo:

 • do otrzymania kopii wszystkich Danych Osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 • do domagania się od nas aktualizacji lub poprawienia wszystkich nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia wszystkich takich Danych niekompletnych;

Masz również prawo, w określonych okolicznościach:

 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
 • do zażądania od nas usunięcia Twoich Danych Osobowych;
 • do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych; oraz
 • do zażądania od nas przekazania do Ciebie lub do innego administratora danych Twoich określonych Danych Osobowych, lub do zlecenia ich przekazania do takiego innego administratora.

b. Korzystanie z Twoich praw  

Jeśli zażyczysz sobie skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami z wykorzystaniem poniżej podanych możliwości.

 • Możesz wysłać do nas e-mail na następujący adres: sts@sts.podlaskie.pl
 • Możesz zadzwonić do nas na numer: 85 878 44 44
 • Możesz napisać do nas na następujący adres pocztowy: STS Elektronik Optimus SA Partner, 15-399 Białystok; ul. Składowa 10

c. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych

Masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim Twojego zwyczajowego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeśli jesteś zdania, że jakiekolwiek z Twoich Danych Osobowych są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych nr 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się pisząc na następujący adres: iod_sts_elektronik@podlaskie.pl.

a. Zamierzamy przechowywać Twoje prawidłowe i aktualne Dane Osobowe. Usuniemy Twoje Dane Osobowe, kiedy nie będziemy już ich potrzebować, z zastrzeżeniem obowiązywania wymogów prawnych nakładających na nas obowiązek przechowywania Twoich Danych Osobowych przez okres dłuższy lub krótszy.

b. Aby dowiedzieć się, jak długo przechowujemy cookies na Twoim urządzeniu końcowym, zapoznaj się z naszą Polityką Cookies.

Ze Strony osoby w wieku 13 – 16 lat mogą korzystać za zgodą rodziców. Prosimy, aby inne osoby poniżej 13 roku życia nie podawały Danych Osobowych za pośrednictwem Strony. W celu umożliwienia przetwarzania Danych Osobowych nieletnich zastrzegamy sobie w każdym przypadku prawo do poproszenia o dowód zgody rodzica.

Nie przekazujemy twoich danych osobowych do Krajów trzecich.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego oraz wszelkim innym obligatoryjnym warunkom przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i będzie interpretowana zgodnie z nimi.

Niniejszą Politykę Prywatności możesz wydrukować, pobrać lub w inny sposób zachować jej kopię do własnej dokumentacji

 

POLITYKA COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa, wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia, mają następujące definicje:
  1. Administrator – właściciel Serwisu, tj. STS Elektronik Optimus S.A. Partner Stanisław Sakowicz z siedzibą przy ulicy ul. Składowa 10; 15-399 Białystok, Polska, nr NIP 542-103-19-92, nr REGON 050378923.
  2. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
  3. Polityka Cookies – niniejszy dokument.
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sts.podlaskie.pl
  5. Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
  4. Prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika.
  5. Tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
  5. Takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies).
 7. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 9. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.
Skip to content

Aby zapewnić najwyższą jakość usług strona wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej (pliki cookies) zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close