Przygotowanie dokumentacji i wdrożenie procedur

Obsługa podmiotów w zakresie opracowania dokumentacji wymaganej Ustawą o Ochronie Danych Osobowych wraz z rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO.
Realizacja Usługi jest zgodna z wymaganiami znowelizowanej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 01.01.2015 r.

Zakres usługi

 1. Opracowanie wymaganej ustawowo dokumentacji ochrony danych osobowych
  Utworzenie lub aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami
 2. Opracowanie oświadczeń o poufności oraz upoważnień
  Opracowanie szablonów pisemnych oświadczeń oraz klauzul poufności dla pracowników (lub podwykonawców) oraz imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 3. Stworzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  Utworzenie szablonu ewidencji osób upoważnionych, gotowego do uzupełnienia i późniejszego bieżącego prowadzenia przez Administratora Danych Osobowych
 4. Stworzenie wzorów umów powierzenia danych osobowych i wdrożenie procedur ODO
  Opracowanie draftów umów powierzenia (poufności) do zastosowania przez Zleceniodawcę z podmiotami, którym powierzył przetwarzanie danych
 5. Opracowanie Regulaminu ODO
  Opracowanie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych do zapoznania się przez pracowników Zleceniodawcy
  Uwaga: organizacja szkolenia wewnętrznego dla pracowników wymaga odrębnego ustalenia pomiędzy stronami
 6. Przygotowanie wniosków do rejestracji zbiorów w bazie GIODO
  Jeżeli dotyczy – przygotowanie wniosków do rejestracji, aktualizacji lub wyrejestrowania zbiorów danych osobowych z bazy GIODO
 7. Sformułowanie zaleceń do Zarządu, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych
  Utworzenie listy zadań niezbędnych do pełnego wdrożenia systemu ochrony danych oraz utworzenie listy wniosków wymagających decyzji Zarządu / Dyrekcji np. zakup sejfu, montaż zamków w szafach, zakup klimatyzatora do serwerowni, zmiana oprogramowania do przetwarzania danych osobowych itd.
Top